play heart heart-filled arrow-left arrow-right arrow-down question user hash Logo 2 4pagination-right pagination-right faq-right Ask Hugo at National film week x Mingel – BUFF Industry

Log in to see the movie!

Ask Hugo at National film week x Mingel

  • Event details
  • Tuesday 12 March | 19:00 - 20:00 | Malmö Brewing Co & Taproom

Kom och fråga Hugo! Hugo jobbar på BUFF med Nationell Filmvecka.

Kom och fråga Hugo! Hugo jobbar på BUFF med Nationell Filmvecka. Han bjuder in till mingel på Taproom. Såklart bjuds det på något gott att dricka. Den 18-24 mars 2024 smäller det – den tredje upplagan av Nationell Filmvecka för barn och unga. BUFF arbetar som en samordnande kraft för att nå målet att alla i hela Sverige ser film för en ung publik den här veckan. Tillsammans kan vi göra en samlad push för barn- och ungdomsfilmen – politiskt, konstnärligt och pedagogiskt.

———————————————————————————

Come and ask Hugo! Hugo works at BUFF with the National Film Week. He invites you to a mingle at Taproom and will of course offer something tasty to drink. From March 18th to 24th – the third edition of the National Film Week for Children and Youth takes place. BUFF works as a coordinating force to achieve the goal that everyone across Sweden watches films for a young audience this week. Together, we can make a collective push for children’s and youth cinema – politically, artistically, and educationally.

.