play heart heart-filled arrow-left arrow-right arrow-down question user hash Logo 2 4pagination-right pagination-right faq-right What About The Child Actors? – BUFF Industry

Log in to see the movie!

What About The Child Actors? (60)

  • Speaker/s Gabriel Odenhammar Christian Zetterberg Karen Helene Haugaard
  • Moderator/s Alexe Landgren
  • Language English
  • Event details
  • Friday 15 March | 11:00 - 12:00 | Spegeln Alcazar

När Gabriel Odenhammar var 7 år blev han Håkan Bråkan med hela svenska fol- ket. På inspelningar ville han vara till lags och låtsades som att han förstod vad de vuxnas ord betydde. Detta var i början
av 90-talet. Är det likadant idag eller har barnskådespelarna det lite lättare? Hör Gabriel, Christian Zetterberg, regissör och fd barnskådespelare och Karen Helene Haugaard, regissör och guvernant på bland annat Tunna Blå linjen, prata om barnskådespelare ur olika perspektiv. Samtalet leds av Alexe Landgren i samarbete med Scen och Film.

______________

When Gabriel Odenhammar was 7 years old, he became Håkan Bråkan to the entire Swedish people. During recordings, he wanted to please and pretended to understand what the adults’ words meant. This was in the early 1990s. Is it the same today or do child actors have it a bit easier? Hear Gabriel, Christian Zetterberg, director and former child actor, and Karen Helene Haugaard, director and governess at, among other places, Thin Blue Line, talk about child actors from different perspectives. The conversation is led by Alexe Landgren in collaboration with Scen och Film.

How to get there

  • Sponsored By
    • Scen och film